Zamačkávanie počas prevádzky

Zamačkávanie je technika pre zastavenie prietoku média v potrubí. Zamačkávanie je nevratný proces, pri ktorom sa zdeformuje potrubie a tak zastaví prietok média.

Maximálny priemer potrubia je 63mm avšak je dôležitá aj hrúbka steny rúrky.