Súčasnosť

Skupina pracovníkov aplikujúca metódu FURMANITE je tvorená z 10 pracovníkov v nasledovnom zložení:

7 pracovníkov vykonáva utesňovanie netesností metódou FURMANITE

3 pracovníci vykonávajú testovanie poistných ventilov metódou TREVITEST
Podporné činnosti:

  • konštrukčná kancelária
  • pracovníci vykonávajúci výrobu prípravkov potrebných na utesňovanie netesností