Kontakt

Ing. Gabriel Zsilinszki - vedúci odboru

 

DUSLO, a.s.
Administratívna budova evid.č.1236
927 03 Šaľa

Telefón: +421 31 775 3651
Fax:       +421 31 775 3016
Mobil:    +421 918 260 842
Email: gzsilinszki@duslo.sk

 

Bc. Miloš Frídel - Vedúci oddelenia

 

DUSLO, a.s.
Administratívna budova evid.č.1236
927 03 Šaľa

Telefón: +421 31 775 4649
Fax:       +421 31 775 3016
Mobil:    +421 918 452 651
Email: mfridel@duslo.sk

 

Ing. Martin Spišiak - Majster pre FURMANITE

 

 DUSLO, a.s.
Administratívna budova evid.č.1236
927 03 Šaľa

Telefón: +421 31 775 4636
Fax:       +421 31 775 3016
Mobil:    +421 917 599 341
Email: martin.spisiak.ml@duslo.sk

  

Igor Vereš - Majster pre FURMANITE

 

DUSLO, a.s.
Administratívna budova evid.č.1236
927 03 Šaľa

Telefón: +421 31 775 4684
Fax:       +421 31 775 3016
Mobil:    +421 918 601 429
Email: iveres@duslo.sk 

 

Peter Švančiar - Majster pre TREVITEST

 

DUSLO, a.s.
Administratívna budova evid.č.1236
927 03 Šaľa

Telefón: +421 31 775 4049
Fax:       +421 31 775 3016
Mobil:    +421 917 496 628
Email: psvanciar@duslo.sk