Utesnenie úniku nitróznych plynov

V spoločnosti Nitrogénművek - Pét vznikla na hlavnom prírubovom spoji reaktora nitróznych plynov netesnosť, ktorá ohrozovala celú prevádzku.Parametre reaktora sú: 0,8 MPa a 480°C. Priemer hlavného prírubového spoja je 3900 mm. Hrúbka listov prírub 250 mm. V dôsledku prudkého úniku plynov dochádzalo k poklesu tlaku za samotným reaktorom.

Pracovníci Nitrogénművek - Pét nás kontaktovali za účelom vypracovania technického návrhu pre odstránenie netesnosti počas plných prevádzkových parametrov. Po vzájomnom odsúhlasení technologických postupov sa pristúpilo k samotnému utesňovaciemu procesu.

Samotná práca pre utesnenie netesnosti prebiehala za plnej prevázky zariadenia a trvala cca 7 dní. Počas tejto doby celá technologická linka vyrábala čím nevznikli žiadne náklady na odstavenie, nábeh a žiadne náklady zo straty z nevýroby.

Takýmto spôsobom spoločnosť Nitrogénművek - Pét ušetrila svoje náklady vo výške cca 90.000,- €

 

Fotogaléria