O nás

Naše oddelenie od roku 1977 pomáha jednotlivín prevádzkam v DUSLO, a.s.šetriť energie a maximalizovať využiteľnosť technológie znižovaním počtu neplánovaných odstávok. Venujeme sa utesňovanie netesností metódou FURMANITE na základe licenčnej zmluvy s Anglickou firmou FURMANITE LTD. Našimi zákazníkmi sú hlavne prevádzky s kontinuálnou výrobou, alebo prevádzky dodávajúce energie konečnému spotrebiteľovi. Zákazníci oceňujú, že dokážeme utesniť akékoľvek médium pri akomkoľvek tlaku a teplote. Navyše poskytujeme záruku na naše práce do najbližšej odstávky.

Dobré meno, vysoká kvalita a jedinečnosť služieb už dávno prekročili brány DUSLO, a.s. V súčasnosti pokrývame svojím službami podstatnú časť slovenského trhu a prihraničné oblasti Maďarska a Českej republiky.