Netesnosť konverzného plynu ohrozovala prevádzku

Dňa 30.12.2009 vznikla netesnosť konverzného plynu na potrubí DN500. Parametre plynu sú: 2,7 MPa a 200°C. Konvezný plyn je tvorený z veľkej časti z vodíka, ktorý je vysoko výbušný.

Z týchto dôvodov bola netesnosť konverzného plynu nebezpečná a ohrozovala bezpečnú prevádzku zariadenia. V prípade, že by sa mala odstraňovať netesnosť konvečnými metódami, vyžiadalo by si to odstavenie výrobne, opravu pretesnením prírubového spoja a následne nábeh prevádzky.

Pracovníci výrobne čpavku v a.s. Duslo sa preto rozhodli, že nás požiadajú o utesnenie netesnosti počas plných prevádzkových parametrov metódou FURMANITE. 

Po troch dňoch výroby prípravu a prípravných prácach sa dňa 4.1.2010 pristúpilo k utesňovaniu netesnosti. Aplikovaný prípravok pre utesnenie je zobrazený na obrázku. Práce trvali iba 6 hodín nepretržitej práce.

Použitím techniky FURMANITE sa predišlo odstaveniu výrobne, čím sa ušetrili náklady na odstavenie + nábeh a zároveň eliminovali sa straty z nevýroby. Celkový prínos takto môžeme vyčísiť na cca 50.000,- €