Utesňovanie netesností metódou Furmanite

Duslo, a.s. ponúka služby v oblasti odstraňovania priemyselných netesností počas plných prevádzkových parametrov na netesnom zariadení metódou FURMANITE. Technológiou FURMANITE je možné odstraňovať netesnosti na všetkých častiach netesných zariadení, armatúr a potrubí vrátane prírubových spojov. Rozsah možností utesňovania je 32MPa a 600°C. Utesňovacie hmoty umožňujú utesniť  paru, vodu, vzduch, dusík a väčšinu chemikálií používaných v priemysle.