Utesňovanie priemyselných netesností počas plných prevádzkových parametrov

Počas nábehu a prevádzky strojno-technologického zariadenia občas dochádza k netesnostiam. Tieto netesnosti negatívne pôsobia na životné prostredie, ohrozujú bezpečnost prevádzky a pracovného personálu. Z ekonomického hľadiska je dôležité odstraňovanie netesností bez odstavenia výrobného zariadenia. Zamedzuje sa tým stratám na výrobe a spotrebe energií, ktoré vznikajú pri odstavovaní a nábehu, alebo dlhodobým unikaním pracovnej látky.

Uvedené netesnosti je možné bezpečne a úspešne odstrániť za plných prevádzkových parametrov metódou FURMANITE.
Duslo a.s. je od roku 1977 vlastníkom licencie na odstraňovanie netesností počas prevádzky metódou FURMANITE a má bohaté skúsenosti s ich odstraňovaním, čo dokazuje vyše 16 000 úspešných zásahov. Celý tento postup je legislatívne zabezpečený a schválený dozornými orgánmi.

Odstraňovanie netesností za plných prevádzkových parmetrov metodou FURMANITE je možné použiť na:

  • paru
  • vodu
  • vačšinu chemikálií používané v priemysle


na netesnosti:

 

  • prírubových spojov
  • upchávkach armatúr
  • vekách aparátov – výmenníkov
  • závitových spojov
  • potrubí
  • a netesnosti zapríčinené vadou materiálov – ako napr.: pór, erózia, korózia a pod.


Pracovníci skupiny FURMANITEv a.s. Duslo sú pripravený na požiadanie zasiahnúť a odstraniť netesnosti počas plných prevádzkových parametrov metódou FURMANITE.

Pre bližšie informácie nás môžete kontaktovať na uvedených kontaktných číslach.Informačný leták - FURMANITE. pdf