História

História technológie FURMANITE sa začala písať v roku 1927 keď sa začala používať technológia utesňovania netesností počas plných prevádzkových parametrov na technologickom zariadení.

Začiatkom 70-tich rokov minulého storočia sa táto technológia dostala prostredníctvom spoločnosti FURMANITE LTD do bývalého východného bloku a tak aj do Československa a Maďarska. Postupne sa táto činosti dostala do povedomia chemických, petrochemických a energetických podnikov.

V roku 1977 bola podpísaná licenčná zmluva medzi spoločnosťou FURMANITE LTD a generálnym riaditeľstvom ministerstva hospodárstva ČSSR o poskytnutí koncesie. Generálne riaditeľstvo bolo zastúpené štátnym podnikom DUSLO.

V roku 1981 bola zvýšená bezpečnosť pri odstraňovaní netesnosti počas prevádzky na médiá s nebezpečenstvom výbuchu a následne v roku 1982 bolo povolené odstraňovať netesnosti na takmer všetkých médiách vyskytujúcich sa v chemickom priemysle.

v roku 2005 bolo vydané oprávnenie pre používanie technológie FURMANITE.